De auto als melkkoe

De brandstof motor, die in onze auto’s zit is een uitvinding van ~150 jaar geleden.
De viertakt Mengselmotor, of -Ottomotor is uitgevonden door Nicolaus Otto in 1876.
De tweetakt motor is een doorontwikkeling geweest van de viertakt motor.
Het dieselprincipe is uitgevonden in 1892 door Rudolf Diesel.
(Bron: Wikipedia)

In onze auto’s zit een viertakt motor, of een diesel motor, de tweetakt motor werd vroeger gebruikt door o.a. Trabant, Saab, DKW en Panhard, tegenwoordig wordt de tweetakt motor alleen gebruik in snor- en bromfietsen.
Ondanks dat er ondertussen diverse alternatieven zijn, halen deze het nog steeds niet, om een aantal redenen.

1. De accu’s zijn vrij prijzig en elk type auto heeft weer zijn eigen “standaard”.
2. Het laden duurt erg lang, in vergelijking met het ouderwetse tanken.
3. De actieradius is te beperkt.
Dit zijn m.i. de redenen, waarom het niet aanslaat.
Om het wel aan te laten slaan, zijn er afspraken nodig tussen fabrikanten van auto’s, accu’s en pompstations.
Dit kan b.v. door een accu te leasen en deze, wanneer hij bijna leeg is, om te ruilen bij een pompstation.

Standarisatie is dus echt nodig, wil iedereen elektrisch gaan rijden.
Deze ontwikkeling wordt (nog) tegengehouden door de grote olieleveranciers, omdat dit een flink stuk van hun inkomen gaat kosten.
Zou de overheid hier niet eens het voortouw kunnen nemen?

Advertenties

Kwartje van Kok

Het kwartje van Kok is de naamgeving van de accijnsverhoging op autobrandstof in Nederland die onderdeel uitmaakte van het pakket maatregelen uit de zogeheten Tussenbalans 1991 van het kabinet-Lubbers III, waarin Wim Kok Minister van Financiën was (en Staatssecretaris van Financiën Marius van Amelsvoort (CDA) uitvoerder van het plan tot accijnsverhoging was).

De accijnsverhoging bedroeg 18,3 cent (8,3 eurocent) per liter ongelode benzine en 7 cent (3,18 eurocent) per liter voor diesel, exclusief btw.
Er is enkele malen door verschillende partijen getracht het kwartje afgeschaft te krijgen. Hierbij werden veelal argumenten gebruikt als zou het kwartje van Kok enkel als tijdelijke maatregel zijn ingevoerd en enkel om een tijdelijk tekort op de begroting te vullen.
Dat was vooral in verkiezingstijd, een daadwerkelijke afschaffing heeft het niet meer gehaald.
( bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwartje_van_Kok )

Wanneer zoiets in b.v. Italië of Spanje zou gebeuren, dan kon de economie weleens plat gaan, deze mensen pikken dit soort beloftes niet.
Zijn “wij” Nederlanders nu zo goed gelovig en slikken we alles maar, of hebben we een kans gemist?

Oplossing werkeloosheid?

Op dit moment zijn er veel mensen werkeloos, terwijl er buitenlanders komen, om het werk te doen, dat wij niet willen doen.
Een mogelijke oplossing is, om een inkomen-grens te maken voor elk gezin.
Wanneer het inkomen van de kostwinner meer bedraagt dan deze grens, dan mag de partner geen betaald werk meer doen.

Om de inkomen-grens te bepalen, moet je econoom zijn, dat zijn dingen die ik niet kan overzien.

Het voordeel van deze regeling is wel, dat het geld beter verdeeld wordt en dat de rijken niet rijker en de armen niet armer worden, terwijl er geen (of minder) buitenlanders nodig zijn.

Waarom deze Blog

Bedankt voor het lezen,

Mijn naam is Guus Zwemwater, geboren in 1952 en ontevreden met de hedendaagse maatschappij en met de manier waarop deze geleid wordt.
Deze Blog is bedoeld, om mijn onvrede te uiten over diverse dingen in de maatschappij.
Misschien heb ik een verkeerd inzicht, dan is Uw commentaar altijd welkom,
maar U bent toch wel met mij eens, dat veel dingen veel beter kunnen?
Vaak heb ik het idee, dat we in een schijn-democratie leven.

Veel lees en (hopelijk) schrijf plezier.

Guus